Verklaring VVD Brabant na rapport Van der Velden en Arbouw


“Op zoek naar zuurstof”. Dat is de titel van het gisteren gepresenteerde rapport van de heren Arbouw en Van der Velden. Op verzoek van de Brabantse VVD, D66, GroenLinks en PvdA hebben zij de afgelopen weken alle partijen vertegenwoordigd in Provinciale Staten gesproken en een inventarisatie uitgevoerd naar de mogelijkheden om de bestuurlijke impasse in Brabant te doorbreken. Als VVD danken wij de rapporteurs voor hun inzet en scherpe analyse over de ontstane situatie en opties voor de toekomst.

De inventarisatie van de rapporteurs met mogelijke alternatieven maakt veel duidelijk. Vooral ook over wat er niet kan. Zo blijkt er bij de overige partijen onvoldoende draagvlak om de huidige minderheidscoalitie van VVD - D66 - GroenLinks – PvdA voort te zetten. Ook is helder dat een lijmpoging van de huidige minderheidscoalitie met het CDA helaas niet realistisch is.
De rapporteurs geven aan dat “een grote meerderheid van de fracties voorstander is van een meerderheidscoalitie met een zo breed mogelijk draagvlak”. Tegelijkertijd geven de rapporteurs aan dat eigenlijk maar twee opties denkbaar zijn indien partijen bereid zijn te bewegen. Een coalitie waarbij de SP aansluit bij de bestaande minderheidscoalitie of een nieuw te vormen coalitie met een kern bestaande uit VVD, Forum voor Democratie en het CDA.

Tot slot roepen de rapporteurs in hun conclusie in het bijzonder de VVD op om de impasse met urgentie te doorbreken. “De VVD is noodzakelijk in iedere meerderheidscoalitie die gevormd moet worden, zij hebben daarmee de sleutel in handen”.
De Brabantse VVD pakt die handschoen op. Wij willen de impasse doorbreken door verkennende gesprekken te voeren over de enige twee resterende opties voor een meerderheidscoalitie. We willen op zeer korte termijn twee gesprekken voeren. Een gesprek met Forum voor Democratie en het CDA als kern van een nieuwe coalitie. En het andere gesprek met D66, GroenLinks, SP en de PvdA.

Op basis van de rapportage hebben we de overtuiging dat de ‘zoektocht naar zuurstof’ begint met een ‘schone lei’. Dat vraagt van alle partijen een open vizier. Voor de VVD betekent dat ook dat we ons niet gehouden voelen aan het bestaande bestuursakkoord met daarin hoofdlijnen van beleid. We zijn vooral benieuwd naar de top prioriteiten die de collega partijen concreet gerealiseerd willen zien in de samenwerking de komende drie jaar. Uiteraard zijn we ook benieuwd of we op medewerking kunnen rekenen bij de realisatie van de prioriteiten die de VVD stelt. Op basis van de inhoudelijke overeenkomsten en mogelijkheden om een zo breed mogelijk draagvlak van beleid en verbeterde cultuur van samenwerking te realiseren in Provinciale Staten, initieert de VVD na afloop van de twee gesprekken een vervolgstap.


Christophe van der Maat
Suzanne Otters-Bruijnen
VVD Brabant