"Laten we ons best doen om van ecologische verbindingszones ook economische verbindingszones te maken"

Vrijdag 31 januari sprak VVD-statenlid Roel Gremmen kritisch over het EVZ (Ecologische Verbindingszones)-beleid. Volgens de VVD ligt een gedeelte van de verantwoordelijkheid voor aanleggen en beheren van EVZ's bij gemeentes. De vraag van VVD en D66 voor alternatieven naast het verhogen van de subsidieregeling voor gemeentes kreeg dan ook gehoor van alle andere partijen. 

Daarnaast is het volgens VVD Brabant wenselijk om eerst onderzoek te doen naar de omvang van de opdracht rondom EVZ's. Op dit moment wordt er gewerkt met informatie uit de jaren 90. Voor VVD Brabant is dan ook onduidelijk of er een verhoogd budget nodig is.

Ook steunde VVD Brabant de motie van de PVV om nieuwe ecologische verbindingszones geen onderdeel te maken van het Natura 2000-netwerk. Voor VVD Brabant is het beschermen en behouden van onze prachtige Brabantse natuur van belang, maar niet ten koste van alles. Het geld dat we erin steken, moet resultaat kunnen opleveren. De economische ontwikkelingen wegen óók in natuurgebieden, voor VVD Brabant heel zwaar. Deze motie is ook met een meerderheid aangenomen.

Hieronder lees je de spreektekst en de ingediende (VVD en D66) motie. Via deze link is de inbreng van Roel Gremmen terug te kijken.