VVD Brabant stelt vragen over VOCM-overleg vliegbasis Gilze-Rijen

VVD Brabant ziet de belangrijke rol die defensie vervult. Niet alleen is defensie een grote werkgever in Brabant. Een sterke defensie is van groot nationaal en internationaal belang voor de veiligheid van ons land en inwoners.


Defensie is voor veel Brabantse gemeenten en inwoners ook een nabije buur. Goede buren luisteren naar - en houden rekening met elkaar. Uit een MER-rapport blijkt dat dit luisteren en rekening houden met elkaar rondom de uitbreiding van vliegbasis Gilze-Rijen hapert.


VVD-statenlid Margriet Bräuner heeft over het gelopen proces vragen gesteld aan gedeputeerde Grashoff. Grashoff onderstreepte het belang van een gedragen luchthavenbesluit en beloofde zich niet langer ambtelijk te laten vertegenwoordigen tijdens de bijeenkomsten van het COVM, maar persoonlijk aan te sluiten. Een goede zaak, vindt VVD Brabant. Zo kan er tot een gedragen besluit gekomen worden.

Het college was op de hoogte van het moeizame proces waarin omwonenden en de vliegbasis terecht zijn gekomen. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het belang van een breed gedragen besluit wordt benoemd. De gedeputeerde was zich hier van bewust en gaat het gesprek aan met de staatssecretaris om Gilze en Rijen meer onder de aandacht te brengen.


Lees hier onder de ingediende vragen van Margriet Bräuner óf bekijk de beantwoording van gedeputeerde Grashoff via deze link.