Alle brabanders samen voor ontwikkeling en innovatie

VVD Brabant gaat lastige beslissingen niet uit de weg. Taboes bestaan niet. Alle mogelijke scenarios worden bekeken om ervoor te zorgen dat Brabant niet op slot komt te staan. Dat betekent ook dat er vervelende keuzes genomen moeten worden.

Alle sectoren moeten bijdragen aan het verminderen van de stikstofdepositie. VVD Brabant ziet natuur ook als sector. Brabant is een diverse provincie; een bloeiende economie, natuurgebieden en een uitgebreid wegennetwerk. Door deze diversiteit loopt onze provincie eerder tegen stikstofgrenzen aan. Realistisch en haalbaar handelen is noodzakelijk om deze diversiteit te behouden.

VVD gelooft in het innovatiespoor en is blij dat Gedeputeerde Staten het voorstel van VVD Brabant om ongebruikte stikstofruimte te kunnen verleasen overneemt. Deze ruimte kan tijdelijk ingezet worden om woningen te bouwen en wegen aan te leggen. Door deze stikstofbank goed in te zetten, kan de werkgelegenheid en innovatie in Brabant ook de komende jaren doorgaan zónder andere sectoren te benadelen.