PERSBERICHT: VVD Brabant neemt verantwoordelijkheid en doet wat nodig is

De VVD Brabant neemt verantwoordelijkheid en doet wat nodig is om de ontwikkelproblematiek aan te pakken. In de afgelopen debatten over dit onderwerp, hebben we gepleit voor een echte gebiedsgerichte aanpak, over provinciegrenzen heen. Bovendien vindt de VVD dat er zonder taboes naar de problematiek gekeken moet worden. Het lijkt erop dat deze wensen in dit maatregelenpakket opgenomen zijn.

De VVD is de afgelopen weken met veel Brabanders in gesprek geweest. Van het Havenschap Moerdijk tot aan agrarische ondernemers. hier komt naar voren dat al onze Brabantse ondernemers willen blijven ondernemen. Brabant mag niet op slot komen staan en ontwikkelingen moeten door kunnen gaan. De VVD Brabant is daarom blij dat er op deze korte termijn dit maatregelenpakket voor de ontwikkelproblematiek ligt.


Namens de VVD Brabant fractie,

Suzanne Otters-Bruijnen