VVD Brabant in gesprek met Brabantse veehouders

Welke oplossingen hebben Brabantse veehouders voor de stikstofproblemen en waar lopen ze tegenaan? Tijdens een uitgebreid werkbezoek spraken we hier met veehouders uit alle sectoren over. Wat we zoal ophaalden?

  • Alle boeren willen naar minder uitstoot, maar voor sommige dieren zijn naar verwachting de komende jaren nog geen nieuwe systemen beschikbaar.
  • Innovatieve boeren lopen vaak vast in ambtelijke molens waardoor goede ideeën veel (onnodige) tijd en doorzettingsvermogen vragen.
  • De afspraak dat alle veehouders die in 2017 op bedrijfsniveau aan de emissie-eisen voldeden, door moeten kunnen gaan is bij boeren nog erg onbekend.
  • Voedselprijzen zijn in Nederland zo laag dat het moeilijk is om investeringen terug te verdienen.
  • Vergunde stikstof heeft een waarde. Boeren zoeken naar een verdienmodel om met die stikstof iets te doen, zodat ze sneller kunnen investeren in uitstootvermindering.

Verder spraken we over de gebiedsgerichte aanpak, de vele boeren die waarschijnlijk gaan stoppen en de landelijke koppen op de Europese Natura2000-regels. Al met al veel input richting de vergadering van Provinciale Staten op 13 december.

Dank aan de veehouders voor de gastvrije ontvangst, want alleen zo praten we in Brabant mét in plaats van over elkaar!