Brabants Bestuursakkoord: open, ambitieus en realistisch

Vanmiddag presenteren VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA het Bestuursakkoord “Kiezen voor Kwaliteit 2019-2023, voor de Brabanders van nu en van de toekomst”. In de afgelopen weken is, onder leiding van Huub Dekkers en Mariëtte Pennarts, intensief onderhandeld om tot dit akkoord te komen. 

 

Christophe van der Maat over het bestuursakkoord: “ik ben trots op het akkoord. Met dit akkoord bouwen we verder op de lijn die de VVD de afgelopen jaren als grootste partij heeft ingezet. Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan. Het  akkoord is open, omdat we volop willen samenwerken met Brabantse partijen, het akkoord is ambitieus, omdat we onze welvaart willen verhogen en tegelijkertijd de leefomgeving willen verbeteren. Én het akkoord is realistisch, draagvlak voor veranderingen in onze leefomgeving is van cruciaal belang.”

 

Voormalig fractievoorzitter Martijn van Gruijthuijsen gaat de portefeuille economie, kennis & talentontwikkeling op zich nemen. Dankzij Bert Pauli ligt er een gedegen fundament van het economisch beleid, waar we de komende jaren op verder gaan bouwen. Er ligt een grote uitdaging om talent voor Brabant te werven en behouden, daarom is de VVD blij met het actieplan arbeidsmarkt.

 

Brabant mag de komende jaren niet stil komen te staan. Christophe van der Maat gaat zich hier als gedeputeerde mobiliteit de komende jaren voor inzetten. Daarnaast krijgt hij de portefeuille financiën, zodat de provinciale lasten voor de Brabanders zo laag mogelijk blijven.

 

Een van de grootste opgaven voor het komende college ligt op het gebied van duurzaamheid. Fractievoorzitter Suzanne Otters-Bruijnen is blij dat in het bestuursakkoord de nadruk ligt op een betaalbare en behapbare energietransitie. Ook de VVD uitgangspunten draagvlak in de Brabantse samenleving als ook het meedelen van de opbrengsten, die voortkomen uit duurzame energieopwekking, zullen de komende jaren de leidraad zijn in de Brabantse Energietransitie.

 

Zet cookies aan om de video te tonen.