Afscheid Statenleden periode 2015-2019

Een verkiezing betekent ook een wisseling van de wacht. Een aantal van de huidige Statenleden zal niet meer terugkeren voor de komende periode en worden morgen opgevolgd door nieuwe Statenleden die staan te trappelen om te beginnen. Via deze weg wil de VVD Brabant de vijf vertrekkende Statenleden nog één keer in het zonnetje zetten:

 

Karel Burger Dirven. Na twee periodes het Statenlidmaatschap te mogen bekleden, neemt hij vandaag afscheid als Statenlid. Als Statenlid heeft hij de afgelopen periode zijn stempel gedrukt op onder andere het OV beleid van de provincie. Daarnaast heeft hij gepleit voor een goede oplossing van knelpunten als het knooppunt Hooipolder en heeft hij een aandeel gehad in de bijdragen van de provincie in de innovatieve Brabantse economie. 

 

Hubert Koevoets. Twee periodes in de Staten, waarbij hij het financiële geweten van de fractie was, maar ook van de Staten. Op zijn initiatief is ervoor gezorgd dat de methode-Duisenberg ook in Brabant voeten aan de grond kreeg. Hiermee heeft hij een grote rol gespeeld in de manier waarop de provincie haar financiën regelt. Verder heeft hij een rol gehad als voorzitter van het platform internationalisering. Ook heeft hij in het fractiebestuur een flinke bijdrage geleverd aan het goed functioneren van de fractie. 

 

Tim Kouthoofd. Deze ambitieuze architect begon 8 jaar geleden aan het Statenlidmaatschap. In zijn twee periodes heeft hij als woordvoerder erfgoed en wonen ervoor gezorgd dat er in Brabant gas wordt gegeven met het bouwen van woningen en ons mooie Brabantse erfgoed behouden blijft. Daarnaast heeft hij als inwoner van Eindhoven deze regio vertegenwoordigd in het Provinciehuis. Tot slot was hij ook nog lid van de programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer

 

Peter Portheine. Als woordvoerder energie heeft hij met zijn kritische blik gekeken naar de plannen van de provincie over de energietransitie. Hij heeft ervoor gezorgd dat de betaalbaarheid, haalbaarheid, draagvlak en leveringszekerheid niet in het geding gaan komen en gepleit voor een bredere blik op energie, ook richting innovaties. Ook was hij een groot ambassadeur voor Brainport en was hij onderdeel van het platform internationalisering.

 

Inge Schüller. Deze enthousiaste en creatieve vrouw uit Altena wist er altijd voor te zorgen dat de sfeer in de fractie goed was. Daarnaast heeft ze als woordvoerder leefbaarheid, cultuur en samenleving de term ‘liberale veerkracht’ geïntroduceerd in de Staten en heeft iedereen uitgedaagd om ook eens buiten de geijkte paden te kijken. Daarnaast was Inge lid van het platform integriteit en de werkgroep opkomstbevordering, mede dankzij haar is de opkomst bij de laatste verkiezingen weer omhoog gegaan! 

 

Wij willen hen allemaal heel erg bedanken voor de inzet die zij getoond hebben om ons Brabant nóg mooier te maken. Wij wensen hen veel succes met nieuwe uitdagingen en we zullen hen in de toekomst zeker nog vaak tegenkomen!