Randweg Baarle eerder open

Goed nieuws voor de de inwoners van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Nog voor de zomervakantie kunnen we de nieuwe randweg openstellen voor verkeer. Een half jaar eerder dan gepland en daarmee komt eindelijk een einde aan de verkeersproblemen in de kom van Baarle. Op naar het volgende knelpunt om aan te pakken.

Zundert, Haps, Baarle, Hoogerheide, Alphen en ga zo maar door. De afgelopen jaren heeft de provincie veel verkeersproblemen opgelost en de verkeersveiligheid en leefbaarheid in dorpen verbeterd. Als het aan mij ligt gaan we daar de komende jaren mee door. We zijn nog niet klaar! Er zijn nog steeds verkeersproblemen om op te lossen maar tegelijkertijd moet de leefbaarheid in onze dorpen en steden verbeteren, moeten we zorgen voor voldoende betaalbare woningen en hebben we een stevige klimaatopgave.

 

Nut-noodzaak denken schiet te kort

De provincie hanteert nu de vuistregel dat we een nieuwe randweg alleen aanleggen als we ja kunnen zeggen op de ‘nut/noodzaak-vraag’. Er komt alleen een randweg als er geen andere manieren zijn om problemen met de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op te lossen. Een prima basisprincipe dat voorkomt dat je onnodig ingrijpende maatregelen neemt. Een randweg gaat tenslotte vaak door landbouw- of natuurgebied en andere bewoners krijgen ineens een nieuwe weg in hun voor- of achtertuin. En een nieuwe randweg aanleggen is een dure oplossing.

 

Nieuw beleid voor randwegen?

De provincie mag wat mij betreft nog meer randwegen aanleggen. De vraag ‘wel of geen randweg?’ moeten we dan wel op een hele andere manier gaan benaderen. Chaam, Diessen, Volkel, Sint-Hubert, Nuenen....het zijn allemaal dorpen met nog steeds een provinciale weg door de kern. Een weg die steeds vaker een storende factor voor het woon- en leefgenot is. De kans is echter groot dat geen ‘nut en noodzaak’ aangetoond kan worden als je het zuiver vanuit verkeerstechnische hoek beschouwt. En toch is het een goed idee om de komende jaren meer provinciale wegen te verplaatsen. Juist omdat we in Brabant in kansen denken en de problemen vóór willen zijn.

 

Meer inzetten op kwaliteit

De vraag wel of geen randweg moeten we meer benaderen vanuit de gewenste kwaliteit van de leefomgeving. Er gaat de komende jaren nog veel veranderen in de wereld waarin we leven en de wijze waarop we reizen. Met de toename van elektrisch rijden en nieuwe vormen van openbaar vervoer. Als je al die ontwikkelingen meeweegt, is er wellicht geen ‘nut/noodzaak’ vanuit mobiliteit. Maar toch is het wél een heel goed idee om de provinciale weg te verplaatsen als je daarmee een mooier dorpshart kunt creëeren. Het past ook bij de toenemende maatschappelijke druk om autoverkeer uit de dorpskernen en stedelijk gebied te weren en ruimte te maken voor meer groen en fietsers en wandelaars voorrang te geven.

 

Samen betalen

Het verplaatsen van een provinciale weg kan daarmee de cruciale stap zijn die veel goede initiatieven mogelijk maakt die anders nooit van de grond komen. Het biedt ruimte voor extra woningen, kansen voor energie-opwekking en het vergroenen van onze dorpskernen.

Volop kansen voor ontwikkelingen die passen bij hedendaagse uitdagingen. Ik wil me daar graag hard voor maken. Voor een aanpak waarbij we de verkeerstechniek loslaten en zoeken naar een totaal-oplossing. Zeker als blijkt dat er groot draagvlak is onder de inwoners, de belangen van natuur en economie goed zijn meegewogen en gemeente en provincie een deal kunnen maken om de maatregelen samen te betalen.

 

Onderhandelingstafel

Een randweg biedt dus juist ruimte voor ontwikkelingen, maar is wel een oplossing met een prijskaartje. Na de verkiezingen hoopt de VVD te kunnen onderhandelen over een nieuw provinciaal akkoord. Wat ons betreft maken we daarbij afspraken voor een nieuw beleid op provinciale randwegen én regelen we opnieuw veel extra geld zodat we veel knelpunten kunnen aanpakken en Brabant mooier, veiliger en meer bereikbaar kunnen maken.