Energie-agenda: onderzoek naar thorium (kernenergie) in Brabant

Provinciale Staten hebben de Energieagenda 2019-2030 vastgesteld. Dit is een strategisch document dat de hoofdlijnen van het provinciaal energiebeleid voor het komend decennium weergeeft.

De nieuwe energieagenda heeft als basis de urgentie van de energietransitie en de noodzaak van versnelling. De Energieagenda zet de koers uit voor de provinciale bijdrage aan de mondiale, Europese en nationale ambities om CO2 terug te dringen, energie te besparen en duurzame energiebronnen in te zetten. 

De Staten namen bij het voorstel een amendement van de VVD aan over ‘monitoring op uitvoering’ aan. De VVD vindt het belangrijk dat we de visie en de uitvoering veranderen indien betaalbaarheid, haalbaarheid, draagvlak en leveringszekerheid in het gedrang komen. Dit zijn belangrijke randvoorwaarden om de inwoners en bedrijven in Brabant mee te krijgen en betrokken te houden in de uitvoering van de energie-transitie.

Klik hier om verder te lezen.