Meer geld voor aanpak files Brabant

Dankzij onze VVD-Gedeputeerde en lijsttrekker Christophe van der Maat komt er opnieuw veel geld naar Brabant voor het verminderen van files.

De A67 tussen Eindhoven en Geldrop wordt gedeeltelijk verbreed van 2 naar 3 rijstroken. Daarnaast hebben rijk en de provincie besloten om samen € 37 miljoen extra te investeren in de N65 tussen Vught en Haaren. Voor het verbeteren van het OV-netwerk zijn onder andere afspraken gemaakt over de ondertunneling van 2 spoorwegovergangen in Gilze-Rijen.


Zie ook: