Begroting 2019: keuzes maken!

De Provincie heeft straks minder geld te besteden. Dat vraagt om échte keuzes, niet om pappen en nathouden. De VVD wil de Wegenbelasting bevroren houden en minder provinciale sociaalculturele subsidies.


De VVD wil lage lasten houden en kunnen blijven investeren in onze bereikbaarheid, de Brabantse economie en een veilige leefomgeving.


Sociaalcultureel beleid vertrouwt de VVD aan gemeenten toe, minder provinciale subsidies dus. Natuur is belangrijk voor ons vestigingsklimaat, maar overbodige milieuregels mogen van ons de prullenbak in.