VVD Brabant wil oplossingen voor landelijke mestblunder

''Mestblunder kost boeren de kop'', kopte het ED op 2-11. VVD vraagt Provinciebestuur oplossingen te zoeken voor boeren die in de problemen komen door fouten van Minister Schouten (Landbouw). Hieronder de vragen over VVD-Statenleden Wilma Dirken en Walter Manders.

Betreft: Mestblunder kost boeren de kop.

03-11-2018.


Geacht college,

In het Eindhovens Dagblad van 2 november staat het artikel Íž''Mestblunder kost boeren de kop''. Hierin staat dat Minister Carola Schouten grote fouten heeft gemaakt bij de verdeling van mestrechten onder veehouders. Het gaat hierbij om de verdeling van fosfaatrechten bij melkveehouders. Sinds begin van dit jaar heeft de minister op deze manier vastgelegd hoeveel mest er mag worden geproduceerd. Volgens het ED heeft de Europese Commissie aan Nederland toestemming gegeven om fosfaatrechten uit te delen aan 17.800 melkveebedrijven. Het aantal zou fors overschreden zijn. (22.000 melkveebedrijven hadden de rechten gekregen.)

Volgens het ED kregen ook een groot aantal vleesveebedrijven ten onrechte en in strijd met Brusselse afspraken, fosfaatrechten.Een deel van deze vleesveehouders verkocht deze rechten weer door aan melkveehouders. Tot woede van Brussel overschreed Nederland het plafond voor fosfaatrechten.

De VVD heeft hierover de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het artikel in het ED ''Mestblunder kost boeren de kop''?
  2. Zijn er in Noord-Brabant ook melkveehouders die door deze maatregelen in de problemen komen? Over hoeveel melkveehouders spreken we dan?
  3. Kunnen door het rijk de onterecht uitgedeelde mestrechten teruggehaald worden?
  4. Zijn er vanuit het rijk nog mestrechten te verdelen aan melkveehouders die in de problemen komen?
  5. Zijn er mogelijkheden door het rijk om melkveehouders die door deze maatregelen met gedeeltelijk lege stallen komen te zitten gebruik kunnen maken van een overgangsregeling?
  6. Is GS bereid zich in te spannen om de gevolgen van het Rijksbeleid te verbinden met oplossingen van ons bestaand provinciaal beleid?


Namens de VVD Statenfractie Noord-Brabant.


Wilma Dirken.

Walter Manders.