Varkenspest wilde zwijnen

Het aantal wilde zwijnen in Brabant neemt toe en ze brengen mogelijk de Afrikaanse varkenspest mee uit België. VVD-Statenlid Suzanne Otters wil dat we wilde zwijnen weren en de afgesproken nulstand handhaven. Ze stelde onderstaande Statenvragen aan het provinciebestuur.

Klik hier voor de antwoorden op de Statenvragen. 


Geacht college,


Dinsdag 11 september bracht De Monitor verontrustende berichten over de toename van het aantal wilde zwijnen in Brabant. De afgesproken nulstand wordt niet gehandhaafd. Dat is extra zorgelijk nu er een uitbraak van de Afrikaanse varkenspest onder wilde zwijnen is geconstateerd. Wilde zwijnen zorgen bovendien voor vernieling van gewassen, zijn risicovol voor varkenshouderijen en leiden tot aanrijdingen met voertuigen. De VVD Statenfractie heeft eerder al Statenvragen gesteld over verkeersongelukken door wilde zwijnen.

Zygmunt Pejsak van het Veterinair Onderzoeksinstituut Polen stelt in De Monitor dat de Afrikaanse varkenspest verspreid kan worden door wilde zwijnen, maar ook door mensen: een buitenlandse vrachtwagenchauffeur kan zomaar een broodje besmet vlees meenemen naar Nederland. Er bestaat geen behandeling of vaccin tegen het virus. Volgens Pejsak is het pas veilig als de populatie wilde zwijnen wordt geminimaliseerd. Dat het virus in België geconstateerd is, betekent dus dat ook de risico's voor Nederland groot zijn. Tegelijkertijd stelt Gedeputeerde Van den Hout dat hij ͚het niet perse eens is met het beleid dat hier geen wilde zwijnen mogen zijn.

De VVD Brabant Statenfractie is van mening dat we een uitbraak van de Afrikaanse pest onder wilde zwijnen in Brabant moeten voorkomen. Daarvoor is het nodig om te handhaven op de nulstand van wilde zwijnen in Brabant. 

De VVD heeft hierover de volgende vragen aan uw college:

  1. Bent u nog steeds van mening dat er wilde zwijnen in Brabant mogen zijn, of deelt u de mening van de VVD dat we zouden moeten handhaven op de nulstand?
  2. Welke gevaren voor Brabant schuilen er in de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest?
  3. Een Gebiedsplan wilde zwijnen biedt de mogelijkheid om vangkooien te plaatsen. Is het correct dat er in de hele provincie slechts twee Gebiedsplannen wilde zwijnen zijn?
  4. Klopt het dat niet alle stakeholders bereid zijn om hierin regionaal samen te werken? Wat kunt u hier als provincie tegen doen?
  5. Afgelopen zomer heeft u aangegeven mee te willen werken aan een pilot waarbij drukjacht op wilde zwijnen in Zuidoost-Brabant wordt toegestaan. Hoe staat het daarmee?
  6. Wat kan de provincie nog meer doen om de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in Brabant te voorkomen?
  7. Bent u bereid om alles in het werk te stellen om de nulstand te handhaven en de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest in onze provincie te voorkomen?


Namens de VVD Statenfractie Noord-Brabant,

Suzanne Otters-Bruijnen