Ruim baan voor nieuwe woonvormen

We staan in Brabant voor een grote woningbouwopgave. De VVD vindt dat er, naast nieuwbouw, ook ruimte moet zijn voor nieuwe woonvormen. Bijvoorbeeld het verhuren of verkopen van delen van woningen, of het ombouwen van loodsen tot woningen.

In het buitenland is het al lang de normaalste zaak van de wereld dat er meerdere ‘generaties’ op één erf wonen. Daarvoor hoeft geen sprake te zijn van een directe zorgbehoefte, ook ‘sociale mantelzorg’ moet mogelijk zijn zoals de gemeente Gemert-Bakel vraagt. 


De VVD diende eerder al een motie in tijdens een Statenvergadering om dit soort woonvormen toe te staan. De motie werd met (grote) meerderheid aangenomen. VVD-Statenleden Tim Kouthoofd en Wilma Dirken vragen nu het College om hier ook naar te handelen. 


Klik hier voor de Statenvragen.