Statenvragen ongelukken door wilde dieren

Suzanne Otters heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over verkeersongelukken door wilde dieren. Afgelopen weekend veroorzaakten 14 overstekende wilde zwijnen een hevig ongeluk op de A2 bij Leende. De VVD heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan en wil daarom weten wat GS hieraan kunnen en gaan doen.

Geacht college,


In de nacht van zondag 1 op maandag 2 juli jongstleden botste een automobilist op veertien wilde zwijnen, die de A2 bij Leende overstaken. De bestuurder raakte lichtgewond, de zwijnen overleefden de botsing niet. Vorig jaar gebeurden er twee vergelijkbare ongelukken.

In de zomer gaat het ‘zeker vaker’ voorkomen dat wilde zwijnen de weg op gaan in (Zuidoost-)Brabant, verwacht boswachter Sjaak Smits1 . Dat zou onder andere komen, doordat jagers in Brabant te maken hebben met strengere regels in Brabant dan in Limburg.

Het Faunabeheerplan 2017-2023 rept over een nulstandsbeleid voor wilde zwijnen in Noord-Brabant, dit in het kader van onder andere de openbare veiligheid.

De VVD heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan en heeft daarom de volgende vragen:

  1. Klopt het dat het voor Brabantse jagers verboden is om naast elkaar te lopen bij een zogenaamde ‘drukjacht’, terwijl dit in Limburg wel is toegestaan?
  2. Is het College het met de VVD eens dat we deze onveilige situaties moeten voorkomen, ook als dat betekent dat jagers meer mogelijkheden moeten krijgen om op wilde zwijnen te jagen?
  3. Zo ja, hoe zet het College zich in om de thans wettelijk verboden drukjachten op wilde zwijnen toe te laten staan?
  4. Wat is de stand van zaken betreffende de aanpak vanuit de Zwijnentafels, met name in Zuidoost-Brabant?
  5. Wat gaat het College verder doen om dergelijke incidenten te voorkomen en daarmee de veiligheid van de automobilist te verbeteren c.q. waarborgen?


Namens de VVD Statenfractie Noord-Brabant,

Suzanne Otters-Bruijnen 


Klik hier voor de Statenvragen in PDF.