Veiligheid boa's in het buitengebied

Klik hier voor de boodschap van Wilma. 


Op 23 juni verscheen in BN/De Stem het artikel “wapens nodigin het bos”. De Politiebond pleit daarin voor bewapening van boswachters (‘groene boa’s’) in het buitengebied. Handhavers geven aan dat ze nu risico’s vermijden omdat ze zich niet veilig voelen. De VVD vindt dat alle handhavers hun werk veilig moeten kunnen doen. Als een betere uitrusting (bijv. een wapenstok, pepperspray of een vuurwapen) daarbij helpt, zouden we dat moeten overwegen.


Vragen:

  1. In hoeverre herkent u de constatering in het artikel dat de beveiliging van groene boa’s afhankelijk is van de politieregio waarin ze werken? Geldt dit onderscheid ook voor de boa’s in dienst van de ODBN, die werken voor SSiB
  2. Kent het programma SSiB richtlijnen of instructies voor groene handhavers die aangeven wanneer ze wel en wanneer ze niet alleen op een bepaalde locatie mogen werken?
  3. Is er binnen de Brabantse omgevingsdiensten voldoende aandacht, ondersteund door voldoende middelen, voor beveiliging en opleiding van boa’s en andere handhavers?
  4. Is binnen de Brabantse omgevingsdiensten onderzocht hoe veilig de handhavers zich voelen, in het bijzonder die van SSiB, maar ook de overige handhavers?