Verkeersveiligheid gaat vóór natuurbeleid

Het baart de VVD zorgen dat er zo veel dodelijke verkeersongelukken zijn in Brabant en dat de afname lijkt te stagneren. Voor ons geldt 'zero tolerance': elke verkeersdode is er één te veel. Suzanne Otters stelde vragen aan Gedeputeerde Staten, het ED schreef erover.

Klik hier voor het nieuwsbericht in het Eindhovens Dagblad. 

''Staat veilig verkeer wel hoog genoeg op de agenda van Brabantse gemeenten?''


De campagne ‘NUL Verkeersdoden Brabant’ is in 2012 gestart om het bewustzijn van weggebruikers over hun eigen rol in het verkeer te vergroten. Elk jaar wordt er met een nieuw thema aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid in Brabant. Dit jaar staat in het teken van “snelheid”.

Volgens de cijfers van het CBS vielen in Noord-Brabant in 2017 98 dodelijke verkeersslachtoffers. Halverwege 2018 moeten we helaas constateren dat de 0-ambitie voor dit jaar bij lange na niet gehaald wordt.

Afgelopen weekeinde waren er helaas vijf verkeersdoden: twee op de A16, twee op de A59 en een fietsster op de Akkerweg in Moergestel. Op maandagmiddag raakte een automobiliste gewond op de Hapseweg in Wanroij.

 

Vragen:

  1. Is sinds 2013 onderzocht of de campagne effect gesorteerd heeft?
  2. Is al eens een steekproef onder de Brabanders, vooral zij die niet actief zijn op social media, gedaan met de vraag of zij bekend zijn met de campagne “Brabant gaat voor nul verkeersdoden”? Zoja, hoeveel procent van de Brabanders kennen dit project?
  3. Hoe succesvol is de campagne “Brabant gaat voor nul vverkeersdoden” vanuit het perspectief van hetbehalen van de genoemde ambitie?


Op sommige plekken buiten de bebouwde kom in Noord-Brabant liggen rotondes die begroeid zijn met gras. Het schijnt nieuw (natuur)beleid te zijn dat het gras op de rotondes minder wordt gemaaid. 
Daardoor wordt het gras steeds langer. Het hoge gras maakt de rotondes minder overzichtelijk, wat gevolgen kan hebben voor de verkeersveiligheid. 
De VVD vindt dat natuurbeleid in dit geval geen voorrang mag hebben op verkeersveiligheid. Te lang gras mag niet zorgen voor verkeersonveilige situaties. 

Vragen:
  1. Wie is verantwoordelijk voor het groenonderhoud van rotondes in de buitengebieden?
  2. Klopt het dat het gras steeds langer wordt door nieuw beleid? Is dit een natuurmaatregel of een verkeersmaatregel?
  3. Wat zijn de effecten van het hogere gras op de verkeersveiligheid?