VVD wil onderzoek naar handhaving

De VVD Brabant Statenfractie wil dat de Zuidelijke Rekenkamer onderzoek doet naar het samenwerkingsverband 'Samen Sterk in Brabant' (SSiB). De VVD maakt zich al geruime tijd zorgen om de vele afvaldumpingen in de Brabantse natuur, maar ook om de perikelen bij de Omgevingsdiensten. De handhaving mag daar niet onder lijden en daarom vragen wij om een onderzoek. VVD-Statenlid Wilma Dirken: ''er wordt te veel tijd besteed aan organiseren, vergaderen, praten en andere overlegstructuren.''

Klik hier voor het krantenartikel van BN de Stem: 'Smoort Brabantse strijd tegen drugsmaffia in overleg?' 


--


VVD Brabant wil onderzoek naar handhaving

De VVD Brabant Statenfractie wil dat de Zuidelijke Rekenkamer onderzoek gaat doen naar het samenwerkingsverband ‘Samen Sterk in Brabant’ (SSiB). SSiB handhaaft op misstanden in het buitengebied, volgens de VVD van groot belang in de strijd tegen afvaldumpingen. De liberalen vragen zich daarom af of de verschillende partners goed samenwerken, of de financiële afspraken rechtvaardig zijn en wat de verbeterpunten voor het samenwerkingsverband zijn.

‘Samen Sterk in Brabant’ is een samenwerkingsverband op het gebied van handhaving tussen de drie Brabantse omgevingsdiensten, de provincie, alle gemeenten, waterschappen, Openbaar Ministerie, politie en terreinbeheerders, Brabant Water en Evides. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dit samenwerkingsverband treden op bij overtredingen zoals afvaldumpingen, stroperij of wildcrossen. De provincie Noord-Brabant is een van de financiers van SSiB.

De VVD-fractie vraagt zich af hoe de samenwerking van al die partijen in de handhaving verloopt. Wilma Dirken, Statenlid van de VVD Brabant: ‘’de VVD maakt zich al geruime tijd druk om de vele afvaldumpingen in de Brabantse natuur, maar ook om de perikelen bij de Omgevingsdiensten. De handhaving mag daar niet onder lijden en daarom vragen wij om een onderzoek door de Zuidelijke Rekenkamer.’’

De Zuidelijke Rekenkamer is de gemeenschappelijke Rekenkamer voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Vanuit een onafhankelijke positie onderzoekt zij of de provinciale overheid publiek geld zinnig, zuinig en zorgvuldig uitgeeft. De VVD komt met haar oproep op de dag dat de Programmaraad van de Zuidelijke Rekenkamer de mogelijke onderzoeksonderwerpen voor 2019 bespreekt.