Perspectiefnota: overzicht inbreng VVD

In de bijlagen vindt u een overzicht van onze inbreng, moties en amendementen bij de Perspectiefnota. Onze boodschap: de VVD staat voor een kleine, daadkrachtige en financieel duurzame provinciale overheid. Niet dromen, maar aanpakken. Geen groene hobby's, maar opcenten bevriezen.

Zie de bijlagen