Brabantse stikstofbeleid goed voor ondernemers

Het Brabantse stikstofbeleid is goed voor de ontwikkelruimte van ondernemers. Zonder ons beleid was dit allang onmogelijk geweest. Dat bevestigt het Provinciebestuur in antwoord op onze Statenvragen over een recente uitspraak van de Raad van State. In de bijlage vindt u de antwoorden op onze Statenvragen.

Onlangs schorste de Raad van State voor één Brabants bedrijf de verleende natuurvergunning. Door de uitspraak mag de veestapel op dit bedrijf voorlopig niet uitbreiden. De zaak was aangespannen door drie natuurorganisaties in het kader van de Wet Natuurbescherming. Volgens de Raad van State zijn de stikstofnormen op een aantal plekken in Noord-Brabant overschreden.

 

De VVD Statenfractie is van mening dat het Brabantse stikstofbeleid de oplossing is om alle ondernemers ontwikkelruimte te bieden. De provinciale maatregelen voor het verduurzamen van de veehouderij bieden alle ondernemers ruimte, ongeacht de sector waarin ze werken. Zonder het stikstofbeleid was dit al lang onmogelijk geweest.

 

VVD-Statenleden Wilma Dirken, Alex Panhuizen en Wouter bollen wilden van Gedeputeerde Staten weten of zij het met hen eens zijn en of ondernemers erop kunnen vertrouwen dat deze uitspraak van de Raad van State geen gevolgen heeft voor lopende procedures. Het provinciebestuur laat in de beantwoording weten dat zij het met de VVD eens is en dat ze hierover goed zal communiceren met belangenorganisaties.

 

In juli 2017 stemden Provinciale Staten in met de maatregelen voor het versnellen van de transitie van de veehouderij. Doel van het beleid is om de stikstofuitstoot van de landbouwsector te verminderen en om de ontwikkelruimte voor ondernemers te waarborgen. Het omvat onder meer een nieuw mestbeleid, het terugdringen van ammoniakuitstoot en het versneld aanpassen van oude stallen.