Meer ruimte voor ondernemen in de natuur

De VVD vindt dat er meer ruimte moet komen voor ondernemerschap in natuurgebieden. Particuliere initiatieven voor horeca, toerisme of vrijetijdsbesteding in natuurgebieden kunnen een stimulans zijn voor de levendigheid en toegankelijkheid. De VVD ziet echter dat overheden dit soort initiatieven vaak tegenhouden met beperkende regels. Twee recente werkbezoeken aan ondernemers vormen de aanleiding voor onze oproep.

Vorige maand stelde Suzanne Otters, Statenlid namens de VVD Brabant,vragen aan Gedeputeerde Staten over een Klimbos in Gerwen. Dat initiatief stuitte op bezwaar van het provinciebestuur. De activiteiten zouden niet passen binnen het Brabantse natuurnetwerk. Otters: ‘’de VVD vindt het juist gaaf dat ondernemers de verbinding met ondernemen en natuur oppakken. We hebben in het Bestuursakkoord daarom afgesproken dat dit soort initiatieven de ruimte horen te krijgen. Er is dus een cultuuromslag nodig: de provincie hoort maximaal mee te denken met ideeën van anderen.’’

 

Ook in Beers (gemeente Cuijk) verliep de vergunningverlening voor een ondernemer moeizaam. Paul van der Mark wilde de oude boerderij ‘De Bungelaar’ bij de Kraaijenbergse Plassen ombouwen tot een levendige natuurpoort. Hij kreeg te maken met een terughoudende gemeenteraad, waardoor hij zijn plannen zo’n drie jaar moest uitstellen en ze bovendien moest aanpassen. Maartje Roelofs, fractievoorzitter van de VVD in Cuijk: ’’De wethouder wilde wel, maar sommige partijen waren in de gemeenteraad veel te terughoudend. De politiek zou juist mee moeten werken met de plannen. Die zijn goed voor de levendigheid én voor het toerisme in Cuijk.’’

 

De VVD bracht deze week twee werkbezoeken aan de ondernemers. Op dinsdag 10 april bezocht Suzanne Otters de initiatiefnemers voor het Klimbos in Gerwen. Op vrijdag 13 april brachten de VVD Cuijk en de VVD Brabant Statenfractie een bezoek aan De Bankier. De VVD Brabant Statenfractie gaat iedere twee weken op werkbezoek. Zo bezocht de fractie eerder het natuurgebied Markiezaat, bedrijventerrein Ekkersrijt en veehouderij De Laak.