Statenvragen: boomklimpark Het Boshuys

VVD-Statenlid Suzanne Otters heeft Statenvragen gesteld over het initiatief voor een boomklimpark in Gerwen.

Volgens berichtgeving in het Eindhovens Dagblad zou de Provincie bezwaar hebben tegen het initiatief. Reden: ͚de intensiteit van de activiteiten past niet binnen het Brabantse natuurnetwerk. De verstoring is dusdanig groot dat het ecologisch functioneren zwaar onder druk komt te staan.' 


In het bestuursakkoord 'Beweging in Brabant' is echter afgesproken om maximaal mee te bewegen met de ideeën en plannen van anderen. De Provincie verbindt het beleidsveld ecologie steviger met economie, De VVD vindt het daarom positief dat dit initiatief ecologie met economie verbindt. 


Klik hier voor de Statenvragen