Zonnepanelen voor iedere woning

De VVD Brabant Statenfractie vindt dat iedere particuliere woningbezitter de mogelijkheid moet hebben om de eigen woning te voorzien van zonnepanelen. De liberalen roepen het Provinciebestuur daarom in een motie op om hiertoe leningen te verstrekken aan Brabantse gemeenten.

Aanleiding voor de oproep van de VVD Brabant is het Zonnepanelenproject Zuidoost-Brabant. Daarin hebben gemeenten in Zuidoost-Brabant de provincie gevraagd om een lening van in totaal €27,1 miljoen euro. Dat geld willen ze besteden aan het plaatsen van zo’n 70.000 zonnepanelen op particuliere woningen. Daarmee kunnen 5000 woningen in 2023 nagenoeg zelfvoorzienend worden in hun stroomvoorziening.

 

De VVD ondersteunt dit initiatief en vraagt Gedeputeerde Staten om deze mogelijkheid actief onder de aandacht te brengen van de andere Brabantse gemeenten. Nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen zou het Provinciebestuur deze mogelijkheid onder de aandacht moeten brengen van de gemeenten. Op die manier kan iedere gemeente deze mogelijkheid betrekken in de coalitieonderhandelingen.

 

Peter Portheine, Statenlid namens de VVD: ‘’dit is een win-win-win situatie. We verduurzamen woningen, gemeenten kunnen lenen bij de Provincie en de Provincie ontvangt rente op de lening. Deze aanpak draagt op een goede manier bij aan de energietransitie in Brabant.’’

 

De Provincie heeft als doelstelling om in 2020 14% van het totale energieverbruik duurzaam op te wekken. Om dit te bereiken, investeert de provincie in opschaalbare projecten zoals het verduurzamen van woningen. De lening van de Provincie komt uit de zogenaamde ‘Immunisatiemiddelen’. Ook andere Brabantse gemeenten kunnen hierop aanspraak maken indien het voorstel bijdraagt aan het publieke belang, het risico op terugbetaling minimaal is en het rendement voor de Provincie hoger is dan het rendement bij de Rijksoverheid.