Populistisch getrommel in de Staten

Vrijdag vindt een extra vergadering plaats van Provinciale staten. Onderwerp is de memo Industrie in de PAS met de Wet natuurbescherming. Wij vinden dit een volledig overbodige vergadering. Het heeft er alle schijn van dat een deel van de oppositie om deze vergadering heeft gevraagd om in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vol op de populistische trommel te slaan. De provincie kan volgens ons haar tijd, geld en energie beter besteden.

Om ons punt duidelijk te maken, nemen we u even mee in de normale gang van zaken bij Provinciale Staten. Onderwerpen komen niet zo maar op de politieke agenda. Eerst wordt een onderwerp besproken in een ‘procedurevergadering’ met vertegenwoordigers van alle fracties. Deze vergadering kan bijvoorbeeld besluiten om informatie voor kennisgeving aan te nemen, een themabijeenkomst te organiseren of een onderwerp op de agenda van een Statenvergadering te zetten. Het is dé manier voor partijen om onderwerpen bespreekbaar te maken.

 

De memo waar het nu om gaat, is in november 2017 naar Provinciale Staten gestuurd en op 19 december besproken in de procedurevergadering. De memo werd unaniem ter kennisgeving aangenomen.

 

En dan ligt er op 9 februari 2018 plotsklaps een verzoek van de ChristenUnie-SGP, ondersteund door onder andere het CDA en de PVV, om de memo in een extra Statenvergadering te bespreken. Niet in een themabijeenkomst om het onderwerp inhoudelijk te bespreken, niet in kleiner gezelschap met enkel de woordvoerders, maar met álle Statenleden. Nogmaals: twee maanden nadat de memo unaniem ter kennisgeving was aangenomen, met álle Statenleden én niet over de inhoud.

 

Dit deel van de oppositie heeft kennelijk geen inhoudelijke wensen meer voor een beter Brabant. Als VVD hebben we die wel. We willen het bijvoorbeeld hebben over verdere bestrijding van de criminaliteit. Over oplossingen voor de verontrustende hoeveelheid drugs- en afvaldumpingen. Of over kansen voor bedrijven om zich in Brabant op bedrijventerreinen te vestigen en zo voor extra werkgelegenheid te zorgen.

 

De VVD zal vrijdag aanwezig zijn bij deze extra vergadering. Niet omdat het onderwerp een extra vergadering rechtvaardigt, maar omdat de aanvragers nu eenmaal het recht hebben om een extra vergadering aan te vragen.

 

 

Martijn van Gruijthuijsen, fractievoorzitter VVD Brabant

Wilma Dirken, Statenlid VVD Brabant en woordvoerder Vergunningen, Toezicht en Handhaving