Verslag Statendag 1-12-17

Tijdens de Statendag van vrijdag 1-12 is er onder meer gesproken over de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), de Omgevingsvisie, Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) en de Energietransitie.

De Staten spraken lang over het functioneren van de OBDN. De dienst stevent in 2017 namelijk af op een onverwacht tekort van €960.000. De VVD heeft hierover opheldering gevraagd door mondelinge vragen te stellen. We willen niet dat de Provincie dit jaar voor het tekort moet opdraaien, zonder dat er een plan ligt om dit volgend jaar te voorkomen.

 

De plannen van Gedeputeerde Staten voor het voorontwerp van de Omgevingsvisie zijn gedeeld met de Provinciale Staten. Voor de VVD is het belangrijk dat de Omgevingsvisie ruimte biedt voor initiatieven van inwoners en niet redeneert vanuit overheidsbeleid. Statenlid Wilma Dirken heeft hierbij gevraagd om meer aandacht voor het thema ‘Economie’, dat nog onvoldoende terug kwam.

 

Bij het onderwerp ‘Brabant Uitnodigend Groen’ (BrUG) heeft Suzanne Otters een motie ingediend voor een betere combinatie tussen ecologie en economie. De motie, die oproept tot meer middelen voor ondernemen & natuur, werd aangenomen. Dat economie en ecologie elkaar kunnen versterken, toonde ze aan met een aantal sprekende voorbeelden.

 

Op initiatief van VVD-Statenlid Peter Portheine gaat de Provincie een Rondetafelbijeenkomst organiseren over het versnellen van de Energietransitie. Zijn voorstel werd door alle fracties gesteund. Het doel van de bijeenkomst is om concrete projecten te vinden die op korte termijn betekenis kunnen krijgen. Iedereen met relevante initiatieven, publiek of privaat, is hierbij welkom.

 

Tot slot is er gesproken over het oprichten van een Valorisatiefonds Brabant. Dat is een fonds waaruit leningen kunnen worden verstrekt aan bedrijven. De provincie investeert in de ondersteuning van het innovatieve MKB en startups, omdat innovatie belangrijk is om onze economie sterk te houden en te blijven ontwikkelen. Statenlid Hubert Koevoets diende een amendement in om het fonds ook voor kleinere bedrijven, met een lagere financieringsbehoefte, beschikbaar te maken.

 

Door de lange duur van de vergadering is besloten om de tweede termijn te verplaatsen naar de volgende Statendag op vrijdag 15-12. Dan komt het onderwerp Natuurbescherming opnieuw aan bod, naast de geplande onderwerpen als het Luchthavenbesluit luchthaven Budel, Windenergie A16 en het Innovatiefonds).