Begroting 2018: Vertrouwen in de toekomst van Brabant

Tijdens de Statendag op vrijdag 10 november is de provinciale begroting voor 2018 behandeld. Voor de VVD was dit een moment om terug te blikken, maar vooral ook om vooruit te kijken naar de resterende periode voor de provinciale verkiezingen in 2019. De VVD heeft het volste vertrouwen in dit College en in de toekomst van Brabant.

De afgelopen jaren heeft de coalitie van VVD, D66, PvdA en SP goed werk verricht. De economie is ongekend sterk gegroeid en de werkloosheid is hard gedaald. We zitten op de goede weg. Tegelijkertijd is het van belang om te blijven vernieuwen, om te blijven ontwikkelen en voor elke kans te gaan. We kunnen niet achterover leunen.

De VVD verwacht in 2018 een aantal kansen en uitdagingen. Om de veiligheid te vergroten, moeten we een schepje bovenop de bestrijding van drugscriminaliteit doen. We willen daarom een extra beveiligde rechtbank in Brabant, speciaal bedoeld om drugscriminelen te berechten.

We willen daarnaast dat de transitie van de veehouderij een succes wordt, zodat onze lucht weer schoner wordt. Dankzij de VVD is er minimaal €75 miljoen beschikbaar voor ‘flankerend beleid’, bijvoorbeeld voor de ondersteuning van boeren die willen verduurzamen. 

Tot slot biedt ook het nieuwe Regeerakkoord voldoende kansen voor Brabant. Van stedelijke ontwikkeling, tot digitalisering en robotisering, tot de energietransitie en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Om de energietransitie kracht bij te zetten, heeft de Brabantse coalitie op initiatief van de VVD een motie ingediend.
In de bijlagen (hieronder) van dit artikel kunt u de integrale bijdrage van Martijn van Gruijthuijsen, de moties en infographics downloaden.