Brabantse VVD maant GS tot snelheid en concretisering flankerend beleid

De Brabantse VVD heeft tijdens een eerste bespreking van het flankerend beleid aangegeven dat de invulling van de ingediende motie en het amendement van 7 juli concreter terug moet komen in de definitieve versie van het flankerend beleid. De VVD herkent de analyse die Gedeputeerde Staten (GS) maken en ziet ook dat er op sommige punten al voldaan wordt aan de gestelde eisen in de motie en het amendement. Woordvoerder Wouter Bollen sprak van een 60% versie van het flankerend beleid, waar GS spreken over een 80% versie. Er zullen dus nog zeker wat zaken verbeterd moeten worden.

Allereerst komen verschillende zaken die in de motie en het amendement worden genoemd, niet terug in deze 80% versie van het flankerend beleid. Zo wordt er wat de VVD betreft nog te weinig aandacht gegeven aan de groep die de stap naar een duurzame onderneming wel willen maken. Ook komen zaken als overbrugging voor de jonge boer en de juridische uitleg van de RAV-codes nog te weinig naar voren.

Vervolgens baart het de VVD zorgen dat de cijfermatige onderbouwing van de benodigde middelen nog niet volledig uitgewerkt is. De VVD vindt het belangrijk dat GS in de definitieve versie van het flankerend beleid klip en klaar laten zien wat de benodigde middelen zijn en waar deze vandaan gaan komen.

Tot slot heeft de Brabantse VVD nog enkele vragen. Woordvoerder Wouter Bollen ziet de datum naderen, maar mist nog veel informatie. Hij doet daarom een oproep aan GS om snelheid te maken om alles rond te krijgen voor de aanstaande begrotingsbehandeling. Ook vraagt hij zich af wat GS hebben gedaan om het vertrouwen onderling en het vertrouwen met de partners in de sector te herstellen.

De eerder ingediende motie en het amendement zijn via de links in de eerste alinea te downloaden.