Verslag Statendag 23 juni 2017

Deze Statendag startte voor het eerst met het nieuwe rondvraagmoment. Wilma Dirken stelde namens onze fractie Commissaris van de Koning Wim van de Donk enkele vragen over Fort Oranje. De Taskforce Brabant-Zeeland is betrokken bij het aanpakken van deze camping en soortgelijke plekken en de provincie geeft geen cent aan eigenaar Engel.  

De oordeelsvormende themabijeenkomst over de versnelling transitie duurzame veehouderij kon op zeer veel belangstelling rekening van onder andere agrarische ondernemers. Het standpunt van de VVD wordt hier (link) nader toegelicht. Daarnaast vond de aanbieding van het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer over het verkoopproces van Attero op het programma. In tegenstelling tot berichten in de pers stelt de rekenkamer niet dat Attero te goedkoop verkocht is. Na de zomer volgt de inhoudelijke behandeling van het stuk.

Peter Portheine heeft Gedeputeerde Staten bij de start van de Statenvergadering meegegeven dat zij harder moeten werken om de ambities ten aanzien van wind op land te bereiken. Slechts 80% van de doelstelling van 470 MW wordt in 2020 gehaald. Bij de bespreking van het stuk over Internationalisering en Branding hebben wij aangegeven dat wij zeker extra geld voor promotie van de provincie willen vrijmaken, maar dat de effectiviteit beter gemeten moet worden.