Verslag Statendag 9 juni 2017

Na de gebruikelijke technische vragenronde stond er ’s ochtends een informerende themabijeenkomst over de opslag van energie op het programma. Tijdens de Statenvergadering werden er stukken besproken over onder andere de omgevingsdiensten en de evaluatie van de Zuidelijke Rekenkamer over de informatievoorziening aangaande de investeringsfondsen in Noord-Brabant. 

Fractielid Wilma Dirken benadrukte dat het, waar het gaat om de omgevingsdiensten, heel vaak over de financiële en organisatorische problemen van de omgevingsdiensten is gegaan. Nu is te zien dat er op verschillende plekken inhaalslagen zijn gemaakt en dat de organisaties steeds beter gaan draaien. Wel bestaan er vanuit de VVD nog zorgen over de Omgevingsdienst Brabant-Noord.  

Fractielid Hubert Koevoets deelde tijdens de behandeling van het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer de zorgen van de VVD over incomplete rapportages. Gedeputeerde Staten moeten wat de VVD betreft met betere monitorings- en sturingsinstrumenten komen, zodat beter gecontroleerd kan worden of de investeringen het gewenste rendement bereiken.