Verdubbeling middelen Taskforce Brabant Zeeland

Dankzij de Brabantse VVD krijgt de Taskforce Brabant Zeeland in 2017 minimaal twee keer zoveel middelen van de provincie om georganiseerde criminaliteit krachtig aan te pakken!

Fractievoorzitter Martijn van Gruijthuijsen tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2017 in Provinciale Staten: "Met betrekking tot de Taskforce Brabant Zeeland hebben we hier vorig jaar unaniem een motie aangenomen. Naar aanleiding van een werkbezoek van onze Tweede Kamer woordvoerder in juli vorig jaar, hebben wij een appèl gedaan om de bijdrage te verdubbelen. We zijn tevreden dat onze wens nu in de perspectiefnota is opgenomen. Recent zijn bij het debat van het Zuiden echter uitspraken gedaan en is de nijpende situatie rondom ondermijnende criminaliteit door zes lijsttrekkers erkend. Het is nu aan ons om de onderhandelaars over een regeerakkoord aan dit debat te herinneren. Daarom deze (breed gesteunde) motie waarin GS wordt opgeroepen de erkenning te verzilveren. Mocht daar extra financiële inzet vanuit onze provincie voor nodig zijn, kan GS op onze steun rekenen."

Klik hier om meer te lezen over de inbreng van de VVD Brabant voor de Perspectiefnota 2017. Daar kunt u eveneens de motie terugvinden.