Bas Peeters

Mijn naam is Bas, 26 jaar oud, geboren en getogen in Boxtel en nu woonachtig in Oisterwijk. Van 2019 tot 2022 was ik AB-lid en vanaf 2022 lid van het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel. Vanuit mijn opleiding aan de TU Eindhoven zie ik een uitdaging in complexe en technische vraagstukken. 

In het dagelijks bestuur heb ik de portefeuille schoon water. Hierin spelen belangrijke thema’s als microplastics en medicijnresten in het afvalwater, het circulair omgaan met afvalstoffen en het duurzaam omgaan met het gezuiverde afvalwater.

Daarnaast is voor veel jongeren is het waterschap een ver-van-mijn-bed-show. Desondanks zijn het de jongeren die over 50 jaar de gevolgen van klimaatverandering gaan ervaren. Als jong bestuurslid zet ik me in om het bewustzijn onder jongeren over de bezigheden van het waterschap te vergroten.

Mijn twee punten voor voldoende en schoon water:
We willen allemaal schoon water, maar dit is niet vanzelfsprekend. Vervuiling door microplastics, drugsafval en medicijnresten in ons water is een steeds groter probleem. De VVD wil daarom nu ingrijpen om gezondheidsproblemen te voorkomen. Door te investeren in waterzuivering werken we aan een schone en veilige toekomst voor ons allemaal.

De afgelopen jaren heeft Waterschap De Dommel goede stappen gezet om van afvalwater nieuwe grondstoffen te maken. Maar er zijn nog veel meer kansen. Daarom wil de VVD innovatie nog meer ondersteunen en actief verder werken aan circulariteit. Zo investeert het Waterschap in de toekomst en blijven de lasten laag.

Om dat te realiseren hebben we mensen nodig die naar voren stappen. Ik wil doen wat nodig is. Laten we samen ons best doen om Brabant veilig, schoon en duurzaam te houden. Met behulp van jouw stem wil ik hiervoor hard aan de slag in waterschap De Dommel.