Jorin Aardoom

Naam: Jorin Aardoom
Woonplaats: Vlijmen

"Voor een transparant Waterschap"


Weet u wat het Waterschap doet? 

Weinig mensen weten wat het Waterschap doet. Dat hoeft ook niet, maar er gaat jaarlijks maar liefst €110 miljoen in rond in onze regio. Dat wordt mede door u betaald via de Belastingsamenwerking Oost-Brabant. Net als andere overheden moet ook het Waterschap zich dus houden aan haar kerntaken, en financieel transparant en efficiënt zijn. Ik vind dat het Waterschap duidelijkere keuzes moet maken, zodat uw belastinggeld goed wordt besteed. 


Zichtbaar maken wat er met uw geld gebeurt

Ik wil beter transparant maken wat er gebeurt met uw geld bij het waterschap. Te veel projecten worden aangenomen terwijl ze niet om kerntaken van de Waterschappen gaan. Want u moet er van op aan kunnen dat het Waterschap uw geld goed besteedt.