Aanpak criminelen

vvd brabant veiligheid

Het gaat op veel vlakken heel goed met onze provincie, maar helaas is er ook een donkere kant van Brabant. De georganiseerde criminaliteit heeft een stevige voet aan de grond. Criminelen vormen een bedreiging voor de Brabantse samenleving.

Daarom investeren we vanuit de provincie al jaren lang in bestrijding van deze ondermijnende criminaliteit, met steeds meer succes. We sluiten drugspanden en andere vrijplaatsen voor criminele activiteiten. Daarmee willen we zorgen dat criminelen achter de tralies komen en wegtrekken uit onze provincie.

De VVD legt zich niet neer bij de (groeiende) maatschappelijke acceptatie van criminaliteit in bepaalde milieus, en zal alle mogelijkheden aanwenden om dit te stoppen.

Drugsdumpingen

Helaas worden onze mooie natuurgebieden door deze criminelen vervuild: door zwerfafval of drugsdumpingen. Afgelopen jaren hebben we een enorme stijging gezien van het aantal XTC-vaten en ander chemisch afval wat gedumpt wordt in Brabant. Deze dumpingen zijn levensgevaarlijk voor mens, dier en natuur. Daarnaast is er een groot gevaar voor bodem- en drinkwaterverontreiniging. Daarbij kost het opruimen van deze dumpingen de Brabantse belastingbetaler vele miljoenen euro's per jaar. 

We mogen deze illegale dumpingen niet toestaan en we treden dan ook hard op tegen deze vorm van vervuiling. Handhavers, zoals boswachters of terreinbeheerders, moeten we hierbij steunen. Zij krijgen extra uitrusting zodat zij zich kunnen beschermen tegen (deze) criminelen en we breiden het aantal handhavers uit. We zorgen ervoor dat zij niet meer beperkt zijn in hun handelen, onder andere door het gebied waarin zij mogen handhaven uit te breiden. Het mag niet meer voorkomen dat handhavers moeten stoppen met een achtervolging op criminele vanwege bureaucratische regels waar zij wel en niet mogen werken. Tevens dringen wij aan bij de Rijksoverheid om de kosten voor het opruimen van de dumpingen te betalen uit het zogeheten ‘Afpak-fonds’, waar afgepakt geld van criminelen in terugvloeit, zodat Brabanders niet meer hoeven op te draaien voor deze kosten.