Een fijn leven

Brabant is een geweldige provincie om heerlijk te leven, te ontspannen, te genieten, te sporten, sport te kijken, te recreĆ«ren en te verblijven voor mensen. De Brabantse manier van leven is bekend op veel plekken in binnen en buitenland. Wij zijn trots op de Brabantse identiteit. 

De Brabander is dan ook gelukkiger dan elke andere Nederlander. We doen waar we goed in zijn, wat we leuk vinden en waar we energie van krijgen. Ondertussen zijn we Brabant aan het verduurzamen. Maar wel op een verantwoorde manier, zonder daarbij allerlei onnodige regels en rekeningen op te leggen. Het leven moet leuk blijven en Brabanders zijn ook zonder bemoeizucht van de overheid al aan de slag met verduurzaming.

Daarom wil de VVD de komende jaren goede initiatieven van Brabanders blijven omarmen en mogelijk maken. Dat doen we als provincie op een aantal onderwerpen: cultuur, erfgoed, sport en de vrijetijdseconomie.

Cultuur in Brabant

De culturele sector bloeit in onze provincie. Van een volksfeest als carnaval tot het Philharmonisch Orkest, van de Brabantse Dag in Heeze tot popcultuur in 013 en van het bloemencorso tot Het Noordbrabants Museum. Cultuur draagt bij aan ontplooiing van mensen in de provincie, maar zorgt ook voor ontspanning en een goed vestigingsklimaat. Een bloeiend cultureel veld met voor ieder wat wils draag bij aan het rijke Brabantse leven. 

De rol die de provincie hierin speelt, is beperkt. Aangezien amateurkunst en verenigingen verankerd zijn in de lokale maatschappij, en de activiteiten een lokaal bereik hebben, is het beter dat gemeenten hier de ondersteunende taak op zich nemen en dat de provincie zich daar niet mee bemoeit. De provincie neemt haar rol op het gebeid van grootschalige erfgoedcomplexen bijvoorbeeld door mee te investeren in het militair erfgoed langs de Zuiderwaterlinie. Hierin wordt nadrukkelijk de koppeling gemaakt tussen cultuur, erfgoed, toerisme en recreatie.

Voor de provincie ligt er tevens een taak als het gaat om het stimuleren van excellentie binnen het culturele veld en de topvoorzieningen. Het is voor de meeste gemeenten lastig om dit niveau te ondersteunen en helaas gaat er nog te weinig geld vanuit het Rijk naar culturele instellingen buiten de Randstad. Door als provincie de topculturele instellingen en initiatieven te ondersteunen, bieden wij Brabants talent de kans om door te groeien naar de top. Dit betreft ook de culturele activiteiten die een regionaal, landelijk en zelfs internationaal karakter hebben. Zij mogen rekenen op steun vanuit de provincie zodat zij kunnen blijven bijdragen aan een rijk cultureel leven in Brabant.

Het cultuurfonds Brabant C kan namens de provincie tot eind 2020 doorgaan met tal van mooie culturele projecten. De VVD wil na deze periode met Brabant C doorgaan mits aan alle voorwaarden zoals bijvoorbeeld samenwerking met de grote gemeenten in Brabant, is voldaan. Ook is het belangrijk dat Brabant C aansluit bij landelijke planningen.

Erfgoed in Brabant

Brabant heeft prachtig industrieel en kerkelijk erfgoed, dat het straatbeeld in onze provincie vaak bepaalt. Door een veranderende tijd worden deze gebouwen steeds minder gebruikt voor hun oorspronkelijke doeleinde. Wij zien daarin een kans voor nieuwe creatieve invullingen. De provincie juicht creatieve invullingen van oude kerken, fabrieken, schoolgebouwen en kloosters dan ook toe. Tevens kan zij op een slimme wijze financieel bijdragen bij het opknappen en restaureren van deze monumenten - mits er zicht is op een duurzame en rendabele invulling van de locatie, waardoor de investering van de provincie terug komt en opnieuw ingezet kan worden.

Sport in Brabant

Brabant blinkt ook uit als het gaat om topsport. Veel talenten stromen via de lokale voetbalvereniging of tennisclub door naar een topsportlocatie waar zij hun talent verder kunnen ontwikkelen. Gemeenten ondersteunen het lokale verenigingsleven en de amateurverenigingen. De provincie daarentegen investeert in topsportfaciliteiten en in een topsportklimaat, ook voor mindervaliden, zodat die talenten kunnen doorstoten naar de top. Naast het naar Brabant halen van grote sportevenementen die bijdragen aan het topsportklimaat in Brabant co-investeert de provincie ook incidenteel in topsportfaciliteiten en locaties die bijdragen aan de ontwikkeling. 

Vrijetijdseconomie

Er zijn forse stappen gezet in het verstevigen van de Brabantse vrijetijdseconomie. Veel Brabanders verdienen daar ook hun boterham mee. Denk aan de horeca, de evenementen en fantastische parken als de Efteling en de Beekse Bergen. In de komende jaren gaan we daar stevig mee door. We kijken hoe we bijvoorbeeld de kansen van Van Gogh nog meer kunnen uitnutten, we kijken welke recreatieve fietspaden verbeterd moeten worden, we kijken waar we kunnen helpen met het ruimtelijk mogelijk maken van nieuwe hotelvoorzieningen en bijvoorbeeld de realisatie van een toonaangevend congrescentrum voor Zuid-Nederland.