Innovatieve economie

Brabant is de koploper van de Nederlandse economie en daarmee een van de meest welvarende provincies van het land. We investeren in innovatieve ondernemers die werken aan oplossingen waar de samenleving iets aan heeft. Daarmee zorgen we voor welvaart in Brabant en ver daarbuiten.

Dit komt doordat onze regio’s hun specifieke kwaliteiten maximaal benutten. Denk aan high tech in Brainport Eindhoven en logistiek in de regio’s Tilburg en West-Brabant. Innovatieve 'clusters' die de toekomst van Nederland vormgeven en daarmee de economische toekomst van Brabant veiligstellen. En dus onze welvaart en ons welzijn.

Waarom is de VVD zo trots op de Brabantse economie?

Onder leiding van onze gedeputeerde Bert Pauli is Brabant de afgelopen jaar uitgegroeid tot economische topregio van Nederland. Met een aantal klinkende resultaten:

 1. Hoogste economische groei van Nederland
 2. 34% economische groei sinds 2010 
 3. Recordaantal buitenlandse bedrijven aangetrokken
 4. Beste investeringsklimaat van Nederland
 5. Eerste Data Science universiteit  van Nederland (JADS)
 6. 110 miljoen uit EU-subsidies voor werkgelegenheidsimpulsen
 7. Beste onderwijs- en onderzoeksinstellingen van Nederland
 8. Grote groei Brabantse vrijetijdseconomie 

Is dat voor de VVD een reden in stil te zitten?

Zeker niet! Stilstand is immers achteruitgang. Andere partijen willen dit misschien wel, maar wij hebben een aantal heldere ambities voor de komende jaren:

 • Het aantrekken van nieuwe en het ondersteunen van bestaande bedrijven.
 • De kansen pakken van digitalisering. We ondersteunen het bedrijfsleven in de kennisdeling op dit thema en kiezen daarnaast een beperkt aantal thema’s zoals ‘slimme zorg’ om de publieke sector via digitalisering te versterken.
 • Versterking van de samenwerking van het onderwijs en het bedrijfsleven zodat de mensen worden opgeleid die nodig zijn om Brabant verder te helpen. De studenten van nu zijn van groot belang voor de toekomst van Brabant.
 • Verduurzaming van ons bedrijfsleven realiseren. Hier zitten nieuwe verdienmodellen voor onze Brabantse ondernemers.