Goed samenwerken.

De overheid is er voor de Brabander, niet andersom. De provincie moet haar kerntaken op een effectieve en betaalbare manier uitvoe

Samenwerking van gemeenten

Brabant wordt beter van een goede samenwerking tussen gemeenten. Op dit moment zien we al een logische clustering van gemeenten. De aanjagers daarvoor zijn het project ‘’Veerkrachtig bestuur in Noord-Brabant’’ en de uitvoering van nieuwe gemeentelijke taken in het sociaal domein. Sommige gemeenten fuseren ook met elkaar. De Brabantse VVD juicht verdere opschaling van gemeenten toe, maar vindt dat dit in beginsel van onderop moet komen. Het behoud van de eigen cultuur en (dorps-)identiteit zijn daarbij van belang.


Stad en platteland, samen een regio

De Brabantse VVD wil van B5 naar R4. Dit betekent minder focus op alleen de grote steden (B5-Brabantstad), meer aandacht voor regionale ontwikkelagenda’s voor ‘Stad en Platteland’. Brabant heeft namelijk vier krachtige en gevarieerde regio’s. de Brabantse VVD ziet kansen voor een intensievere samenwerking tussen die regio’s. daarvoor is het belangrijk dat de vier grote steden – Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg – leiderschap tonen zodat de provincie naar de achtergrond kan.