Ruimte geven.

De overheid is er voor de Brabander, niet andersom. De provincie moet haar kerntaken op een effectieve en betaalbare manier uitvoe

Lage belastingen

Alleen de Brabantse autobezitter betaalt provinciale belasting. De provincie kent namelijk maar één vorm van belasting: de provinciale opcenten van de motorrijtuigenbelasting. Dat is onrechtvaardig. Als het aan de Brabantse VVD ligt veranderen we het landelijk belastingstelsel zodanig dat de provincie de belasting moet spreiden over álle inwoners van Brabant. Tot die tijd bevriezen we de hoogte van de provinciale opcenten. We passen dus ook geen inflatiecorrectie toe. De Brabantse VVD is tegen alle tolvignetten voor (buitenlandse) auto’s of vrachtwagens. Leges zijn geen alternatieve belastinginkomsten. De legeskosten van vergunningen zijn maximaal kostendekkend.


Een compacte, slimme provinciale overheidsorganisatie

Klein is het nieuwe groot. Steeds vaker zien we dat kleine bedrijfjes de grote multinationals te slim af zijn. De overheid moet hier een voorbeeld aan nemen. Een compacte en slimme overheid is meer dan ooit nodig én mogelijk. Voor het ambtelijk apparaat van de provincie betekent dit dat:

  • Niet langer op de omvang van het aantal ambtenaren gestuurd wordt, maar op de omvang van de personeelskosten. De personeelskosten moeten flink dalen.
  • Meer flexibele gewerkt moet worden om zo voortdurend de beste mensen voor Brabant te laten werken