Minder criminaliteit.

Een fijn leven begint met een veilig leven. Daarom is veiligheid een belangrijk onderwerp voor de provincie.

Aanpak georganiseerde criminaliteit

We zien steeds vaker dat drugsafval op grote schaal gedumpt wordt in de natuur of het riool. Dit is slecht voor het milieu en geeft aan dat criminelen nog steeds veel geld verdienen aan de drugshandel. We gaan door met de jacht op criminele bendes. We blijven daarom investeren in de speciale taskforce Brabant Zeeland. Op die manier kunnen Justitie, Politie en de Belastingdienst intensief blijven samenwerken om criminele netwerken in Brabant en Zeeland te bestrijden. Ook blijven we ons inzetten voor het effectiever inzetten van de ‘plukze regeling’ om het geld van de drugsbaronnen af te nemen.


Naleven van regels: buitengebied en risicovolle bedrijven

Stroperij, drugsafval, afvaldumping en andere overtredingen in het buitengebied moeten worden voorkomen. De pakkans van overtreders moet omhoog. De VVD wil dat de komende jaren nog beter wordt samengewerkt tussen alle betrokken instanties. We betrekken inwoners én ondernemers bij het opsporen van overtreders.

 

De VVD vindt dat de overheid duidelijke regels moet stellen voor risicovolle bedrijven en deze goed moet handhaven. Zeker bij risicovolle bedrijven is dit nodig. Bedrijven die het goed doen, kunnen minder worden gecontroleerd en bedrijven die de regels aan hun laars lappen komen onder verscherpt toezicht te staan.