Energie en verkeer.

Een fijn leven begint met een veilig leven. Daarom is veiligheid een belangrijk onderwerp voor de provincie.

Verkeersveiligheid blijft voor de Brabantse VVD een belangrijk aandachtspunt. Aan de ene kant investeren we in de veiligheid op provinciale wegen door onder meer gebruik te maken van nieuwe technieken zoals ledverlichting. Aan de andere kant willen we minder gevaarlijk transport door onze dorpen en steden. We werken daarom aan nieuwe routes en transportsystemen, zoals buisleidingen, water, weg, spoor en lucht. De vervoerders moeten zo transparant mogelijk zijn over de risico’s van het transport.


Energie opwekken en gebruiken: duurzaam en veilig

Het zekerstellen van voldoende en duurzame energie is een van de grootste opgaven voor Nederland en Europa. Het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen en het stimuleren van gebruik daarvan is een taak van wetenschappers, het bedrijfsleven en de nationale overheid. Op bepaalde onderdelen heeft de provincie wel een rol. De provincie:

  • Draagt bij aan bewustwording van burgers over energiebesparing zoals duurzaam bouwen
  • Geeft het goede voorbeeld in haar bedrijfsvoering, dienstverlening en onderhoudsprogramma’s
  • Bepaalt een vestigingsbeleid voor alternatieve energievoorzieningen
  • Biedt ondersteuning bij de (veilige) ontwikkeling van nieuwe decentrale energienetwerken