Prettig leven.

Het leven is goed in het Brabantse land. Mooie steden en dorpen, afwisselende natuur, veel cultuur. De uitdaging is om het goede leven te behouden. Twee onderdelen zijn daarin belangrijk: passend wonen en prettig leven.

Brabant is een aantrekkelijke plek om te leven. De reden is de combinatie van het verenigingsleven, de mooie bossen en vennen, het cultuuraanbod, de sportevenementen, de vele terrassen en mooie winkels. Brabant is zelfs op weg een van de meest gastvrije regio’s van Europa te worden. ondernemers trekken de kar en de overheid helpt daar graag bij. Meestal is dat de gemeente, maar soms ook de provincie. Denk bijvoorbeeld aan natuurontwikkeling, topsport, topcultuur en vrijetijdseconomie die de gemeentegrenzen overschrijden.


Genieten van het beste dat Brabant te bieden heeft

Steeds meer mensen genieten van Brabant. De Brabantse VVD ziet hierin een kans: meer bezoekers die langer blijven en meer besteden. Op die manier groeit het aantal banen in de vrijetijdseconomie. Dit kan door meer verbindingen aan te leggen tussen de binnensteden en trekpleisters zoals de Efteling, Beekse Bergen en het Liberty Park (oorlogsmuseum). Denk bijvoorbeeld aan een Van Gogh-route door Brabant. De Brabantse VVD wil ondernemers de ruimte geven om Brabant de meest gastvrije regio van Europa te maken.


Genieten van sport en sporters

Brabant is dé (top)sportprovincie bij uitstek. De basis hiervoor: het rijke verenigingsleven en de vele goede sportfaciliteiten. De provincie richt zich in de toekomst op het verder versterken van het topsportklimaat. Dat kan door (internationale) topsportevenementen te steunen, óók voor sporters met een beperking. Per jaar minimaal vijf (internationale) topsportevenementen die economisch van waarde zijn voor Brabant. Daarnaast ondersteunt de provincie nieuwe initiatieven voor topsportaccommodaties.


Genieten van de Brabantse natuur

De afwisselende natuur van Brabant komt samen in een natuurnetwerk, de Ecologische Hoofdstructuur. Het is belangrijk om dat netwerk de komende jaren te realiseren en te onderhouden. De Brabantse VVD betrekt ook graag ondernemers in het buitengebied bij nieuwe natuurlontwikkelingsprojecten. Particuliere landgoederen zijn belangrijk voor het natuurnetwerk. Daarnaast geeft de Brabantse VVD ruimte aan de pleziervaart, onder andere door particuliere initiatieven voor aanlegplaatsen niet te hinderen.

 

Genieten van de Brabantse cultuur

Cultuur is een belangrijk visitekaartje van de provincie. Cultuur maakt Brabant een aantrekkelijke provincie om te wonen, te werken en te recreëren. Bovendien werkt cultuur ook als een magneet die andere sectoren aantrekt. Cultuur is vooral van de Brabanders zelf, eventueel met hulp van de gemeenten. De provincie heeft een rol bij de instandhouding van het cultureel erfgoed en een rol bij monumentenzorg. Daarnaast investeert de provincie alleen in culturele voorzieningen en evenementen als die aantoonbaar economisch van waarde zijn en een bijdrage leveren aan het (internationale) vestigingsklimaat.

 

Genieten van winkels, cafés en restaurants

‘’Binnen hebben we iets leuks voor je.’’ Kijk niet vreemd op als je straks persoonlijke berichten op je telefoon krijgt van de winkel waar je op dat moment langs loopt. Winkels worden creatiever in de concurrentie met onlineverkoop. De grotere rol van internet verandert het winkelaanbod in onze binnensteden en dorpskernen. Samenwerking van ondernemers en overheid is van groot belang om de omslag in winkelgebieden goed te laten verlopen. Gemeenten zijn daarbij de eerste overheid. De provincie heeft een rol wanneer plannen de structuurvisie raken. Ook bij het delen van kennis kan de provincie helpen.