Passend wonen.

Het leven is goed in het Brabantse land. Mooie steden en dorpen, afwisselende natuur, veel cultuur. De uitdaging is om het goede leven te behouden. Twee onderdelen zijn daarin belangrijk: passend wonen en prettig leven.

Of het nu gaat om jonge gezinnen of ouderen; iedereen moet de woning kunnen vinden die bij hem of haar past, in de omgeving die hij of zij prettig vindt. Op het platteland, in een dorp of in een grote stad.


De combinatie van wonen en zorgen mogelijk maken 

Veel ouderen hebben de wens om langer thuis te wonen. Dit zie je terug in de opkomst van innovatieve woon-zorgcombinaties. De provincie speelt hierin een faciliterende rol door flexibele bestemmingsplannen mogelijk te maken die deze vernieuwing steunen in plaats van vertragen. Of door de samenwerking tussen zorgaanbieders, gemeenten, woningcorporaties en particulieren te ondersteunen. Samenwerking vooraf werkt beter dan inspraak achteraf.

 

Nieuw gebruik van erfgoedcomplexen en leegstaande gebouwen

Kerken, kloosters, scholen en industriecomplexen herinneren ons aan de bijzondere geschiedenis van Brabant. Steeds vaker dreigt echter leegstand. De VVD wil de dragers van ons erfgoed nieuwe leven inblazen door sneller naar een alternatieve bestemming te zoeken en waar mogelijk de benodigde procedures te verkorten. De aanwezigheid van private investeerders en lokale inpasbaarheid zijn hierbij voorwaarden.

 

Voorrang aan vraaggestuurde bouwontwikkeling

Bouwen naar behoefte. Dat is de logische oplossing om doorstroom te creĆ«ren op de woningmarkt. Gemeenten weten beter dan de provincie wat die behoefte is. Daarom ligt de regie voor nieuwe bouwprojecten bij de gemeenten. De provincie helpt de gemeenten via het Regionaal Ruimtelijk Overleg. Daarin praten gemeenten samen over nieuwe bouwplannen. De provincie helpt ook door de procedures zo kort mogelijk te maken.