Goed bereikbaar.

Brabant zit vol kansen. We hebben innovatieve regio's en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De Brabantse VVD treedt de toekomst positief tegemoet. Ons motto: de basis verder op orde en op weg naar de top.

Doorstroming. Daar draait het de komende jaren om. Zodat u snel op uw werk bent, naar huis, naar het sportveld of naar een theater kunt. Brabant heeft nu nog te veel opstoppingen, terwijl de drukte voor vervoer van personen en goederen de komende jaren verder toeneemt. We zetten daarom in op 'slimme vervoerketens'. We kiezen niet voor één vervoersvorm, maar voor de beste totaalcombinatie van vervoer over de weg, het spoor, over water, door de lucht of per buisleiding. De Brabantse VVD blijft een sterke lobby bij het Rijk voeren om de doorstroom in Brabant te verbeteren.

Meer treinen en verbindingen over de grens

Overdag iedere zes minuten een trein. Het Brabantse treinverkeer moet als een bovengrondse metro werken. Ook ’s nachts moeten er treinen tussen de Brabantse steden blijven rijden. De drukte op het spoor neemt de komende jaren toe. Daarom is meer spoor nodig. Meer treinen over het spoor betekent echter ook extra overlast. Om die overlast te bestrijden investeren we samen met de gemeenten bij de meest drukke spoorwegovergangen in vermindering van de overlast. Tot slot is het belangrijk dat Brabant volledig aan het HSL-netwerk gekoppeld wordt. 


Meer vraaggericht openbaar vervoer

Het openbaar vervoer is van groot belang voor de verbindingen tussen dorpen en steden. Belangrijk is dat overstappen tussen trein en bus goed op elkaar blijven aansluiten. Daarnaast zorgen allerlei ‘apps’ voor nieuwe vormen van mobiliteit. Gemeenten en de provincie moeten voortdurend inspelen op nieuwe en slimme en betaalbare vormen van (openbaar)vervoer. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden voor lokale OV-wensen binnen de concessies. De VVD wil bekijken of er van het huidige budget meer geld beschikbaar gesteld kan worden voor lokale wensen in combinatie met doelgroepenverkeer (KCV). 


Meer transport over het water

Rivieren en kanalen zijn belangrijk voor het vervoer van goederen. Het is slim om meer te transporteren over water. Daar is namelijk meer ruimte dan op de snelwegen. Een voorwaarde hiervoor is dat de Brabantse vaarwegen in goede staat zijn. Dat is de taak van de provincie en de waterschappen. Daarnaast is het ook voor de waterwegen belangrijk om goed aangesloten te zijn op internationale waternetwerken. Dat maakt het Europese vervoer van goederen efficiënter. De realisatie van containerterminals is daarbij van groot belang. 


Betere doorstroming en slimmere wegen

Goede wegen zijn belangrijk voor de Brabantse economie. Daarom moeten we niet besparen op het onderhoud van wegen. We verbeteren de bereikbaarheid in Brabant. Een extra investering in het wegennet is niet meer dan logisch, de Brabantse automobilist betaalt hier immers voor. Een goede balans tussen snelheid en veiligheid is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast maken we meer gebruik van techniek voor de veiligheid op de wegen. Denk hierbij aan ledverlichting in de weg en het experimenten met automatisch bestuurbare auto’s. 


Goede fietspaden in een uitgebreid netwerk

De VVD wil dat de provincie blijft investeren in een kwalitatief hoogwaardig fietsnet. De Brabantse VVD is voorstander van het realiseren van ‘fietssnelwegen’ zodat je veilig en met zo min mogelijk opstoppingen tussen dorpen en steden kunt fietsen. Fietsen is namelijk niet alleen gezond en vaak sneller, het is ook goed voor het milieu. Bovendien verbetert de bereikbaarheid van stad en platteland met goede fietsbanen. Dat is belangrijk voor het toerisme in onze mooie en natuurlijke provincie. 


Groei van vliegvelden

De VVD vindt dat een duurzame groei van de Brabantse vliegvelden mogelijk is, uiteraard binnen de wettelijke milieunormen die daarvoor gelden. De vliegvelden leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie. En steeds meer Brabanders boeken vluchten om snel naar hun zakelijke of vakantiebestemming te gaan. Het aantrekken van nieuwe luchtvaartgebonden bedrijvigheid – zoals het bezorgen van pakketjes met drones – geeft kansen voor versterking van de economie en arbeidsmarkt. Bestaande bedrijventerreinen rondom vliegvelden moeten daarom de ruimte hebben om optimaal in te kunnen spelen op deze nieuwe bedrijvigheid.