Talent verzilveren.

Brabant zit vol kansen. We hebben innovatieve regio's en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De Brabantse VVD treedt de toekomst positief tegemoet. Ons motto: de basis verder op orde en op weg naar de top.

Een goede arbeidsmarkt en hoogwaardige kennisinstellingen zijn dé ingrediënten van een sterke economie. Daarom is het belangrijk dat het onderwijs naadloos aansluit op de arbeidsmarkt. De provincie helpt de komende jaren uw talent op de arbeidsmarkt te verzilveren.


Goed onderwijs sluit aan bij de Brabantse arbeidsmarkt

Het voortgezet en beroepsonderwijs en de universiteiten moeten aansluiten op de economische ontwikkelingen en op de vraag van het bedrijfsleven. Als de Brabantse onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven goed samenwerken, kunnen ze samen de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt aanpakken. De provincie kan op een aantal manieren helpen:

  • Kennisinstellingen en ondernemers ondersteunen bij de vorming van ‘expertisecentra’
  • (inter)nationale kennis- en onderzoeksinstellingen meer structureel verbinden met de Brabantse kennisinfrastructuur
  • Het beschikbaar stellen van (erfgoed)complexen voor onderwijsprogramma’s
  • Meer aandacht voor jongeren en ouderen die de boot dreigen te missen


Inzetten op werkzekerheid

Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. Dat is de grote omslag die we verwachten in de arbeidsmarkt. De Brabantse arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Werknemers werken niet meer decennia voor dezelfde baas. Voor sommigen is dat een bedreiging. Daarom is het belangrijk om werk te maken van ‘flexicurity’: de garantie dat er genoeg werk is, zonder de beperking van een vaste baan. De provincie denkt hierover mee met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeenten. Bijvoorbeeld bij het opstarten van specifieke trajecten (mobiliteitsarrangementen) voor werk naar werk of van werkloos naar werk.


Het goede voorbeeld geven

Brabantse overheden geven het goede voorbeeld. De VVD vindt het vanzelfsprekend dat de provincie vanuit de eigen organisatie voldoende stageplekken en werkplaatsen voor mensen met een beperking beschikbaar stelt. Ook moet de provincie aan de slag met een netwerk ‘werken voor Brabant’. Dat is een samenwerking waarbij Brabantse overheidsinstellingen hun ambtenaren met elkaar gaan delen en ook zzp’ers meer kans krijgen om voor Brabant te werken. Dat is goedkoper, geeft meer kennisuitwisseling en we zorgen ervoor dat de overheid een uitdagende werkgever is.