Ondernemersklimaat.

Brabant zit vol kansen. We hebben innovatieve regio's en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De Brabantse VVD treedt de toekomst positief tegemoet. Ons motto: de basis verder op orde en op weg naar de top.

Ondernemers zoeken de beste plek voor hun bedrijf. Een passende locatie is daarbij het vertrekpunt. Een aantal randvoorwaarden is dan belangrijk: scholen, woningen, medewerkers en een levendige vrijetijdssector. Soms leidt de beoogde vestiging van een onderneming tot discussies bij omwonenden. Vaak komen Brabanders daar samen wel uit. Lukt dat niet? Dan komt de gemeente in beeld en soms de provincie. 


Meedenken over het combineren van wonen en werken

Een webshop voor schoonheidsartikelen vanuit een garage? In de ‘nieuwe economie’ vervagen grenzen tussen wonen en werken. De Brabantse VVD heeft gewerkt aan minder regels en meer ruimte voor initiatieven. Dit blijft nodig. De komende periode zet de VVD zich in voor het schrappen van onnodige regels in de Verordening Ruimte. Burgers, ondernemers en gemeenten krijgen meer ruimte om plannen te ontwikkelen. In de toekomst laten we ook inwoners en ondernemers tijdig naar de ruimtelijke toekomstplannen kijken. Als alle betrokkenen de mogelijkheid voor wonen en werken in de wijk een goed idee vinden, kunnen de ruime en meervoudige bestemmingsplannen door de gemeente gemaakt worden. daar gaat de Brabantse VVD zich voor inzetten.


Ruimte geven aan ondernemingen op het platteland

Agrarische ondernemers zijn van groot belang voor Brabant. Ze zorgen niet alleen voor ons eten. Steeds vaker zorgen ze ook voor ouderen (zorgboerderij), recreatie en de natuur. De Brabantse VVD vindt dat een goede ontwikkeling. Boeren vinden veilig en duurzaam voedsel en een schone lucht en bodem net zo belangrijk als alle andere Brabanders. Om dat alles binnen de beperkte ruimte van Brabant te realiseren, doen ze er alles aan om te innoveren. Lege stallen moeten een nieuwe functie kunnen krijgen, luchtwassers worden geplaatst en de nieuwste inzichten op het gebied van agrofood worden toegepast. Natuurlijk is het belangrijk dat er een goede balans blijft tussen de agrarische sector en de mensen die in dat gebied wonen en recreëren. Inwoners en ondernemers kunnen vaak prima zelf beslissen over maatschappelijke dilemma's en gewenste nieuwe maatschappelijke initiatieven.


Vernieuwen van bestaande bedrijventerreinen en leegstaande panden

We maken de geplande vernieuwing van bestaande bedrijventerreinen af. Het moet ook mogelijk zijn om nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen. Gemeenten kunnen prima inschatten of die behoefte er is. De Provincie stimuleert de afstemming en de samenwerking van gemeenten en het bedrijfsleven bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen, (leegstaande) kantoorlocaties en detailhandel. Vanuit de vraag van de markt stimuleert de provincie de ontwikkeling van werklocaties die faciliterend zijn voor de economische topclusters.