Economische topregio.

Brabant zit vol kansen. We hebben innovatieve regio's en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De Brabantse VVD treedt de toekomst positief tegemoet. Ons motto: de basis verder op orde en op weg naar de top.

Investeren in het beste van Brabant

We geloven in Brabant als innovatieve regio, omdat Brabant ‘slimme specialisaties’ heeft die tot de wereldtop (kunnen) behoren. Denk bijvoorbeeld aan de hightech van Brainport in het oosten en aan de logistieke en ‘biobased’ ontwikkelingen in het westen van Brabant. Ondernemers moeten het voortouw kunnen nemen. Samen met kennisinstellingen kunnen zij het verschil maken. De provincie stimuleert en ondersteunt op verschillende gebieden. De Provincie…

 • Bevordert grensoverschrijdende samenwerking
 • Haalt geld van het nationale topsectorenbeleid binnen
 • Haalt geld uit de EU-groeistrategie binnen
 • Investeert in de ‘slimme specialisaties’ van Brabant via het Innovatiefonds
 • Helpt MKB'ers te investeren via het Participatiefonds


Stimuleren en ondersteunen van het MKB

Het MKB is de innovatiemotor van de Brabantse economie. De Brabantse VVD ziet mogelijkheden om ondernemers op weg te helpen. Wat betreft de VVD participeert de provincie bijvoorbeeld in nieuwe financieringsvormen zoals crowdfunding of kickstarter. Dat zijn platforms om creatieve ideeën tot leven te wekken. Een voorwaarde voor de provincie om hieraan mee te doen, is dat investeringen van economisch nut én financieel revolverend (terugverdienen) zijn. 


Ruimte geven aan innovatie

Nieuwe ideeën hebben ruimte nodig. Via proftuinen wil de VVD meer ondernemers en kennisinstellingen die ruimte geven. De VVD hanteert het credo ‘ja, tenzij’. We werken mee, tenzij de provincie onaanvaardbare risico’s loopt. Dat kan op verschillende manieren: 

 • We realiseren regelvrije zones
 • We vernieuwen het inkoopbeleid
 • We voeren als landelijke partij actief en gecoördineerde lobby in Den Haag en Brussel
 • We helpen bij technologische innovaties


Een digitale agenda voor Brabant

Door digitalisering vervagen grenzen in hoog tempo. Het is belangrijk dat Brabant voorop loopt en de economische en sociale kansen van digitalisering grijpt. Op die manier versterken we onze economie en realiseren we banen voor Brabanders. Om daar te komen stellen we een nieuwe digitale agenda voor Brabant op. Op die agenda staat bijvoorbeeld dat: 

 • Alle Brabanders thuis en op het werk aangesloten kunnen zijn op een snel digitaal netwerk
 • Het MKB mee kan in de ontwikkelingen van e-commerce en daarmee de export verder kan laten groeien
 • Brabant zich kan ontwikkelen op het gebied van ‘smart health’
 • Brabant moet dé vestigingsplaats voor bedrijven zijn die in deze groeimarkt willen investeren


Versterken van internationale samenwerking

Brabant is een sterk merk. De Provincie helpt om dit merk ook over de grens bekendheid te geven. Daarom heeft de provincie, met steun van de VVD, een Uitvoeringsagenda voor Internationalisering, Public Affairs en Branding opgesteld. De komende jaren voeren we die agenda uit en zetten we Brabant mondiaal op de kaart. Per sector bekijken we hoe we ondernemers kunnen helpen bij de 'branding' van Brabant. Daarnaast verstevigen we de samenwerking met onze buren in Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen op het gebied van onder meer Biobased, met gebruik van Europese programma's en laten we weten dat kenniswerkers wereldwijd van harte welkom zijn in Brabant.