De kracht van Brabant.

Wij willen een Brabant waarin je in veiligheid en welvaart kunt leven en vrij bent om je eigen keuzes te maken. Een Brabant waarin je zorgt voor jezelf, geeft om een ander en krijgt wat je verdient.

De beginselen van de VVD zijn: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. 


Vertrouwen in de toekomst...

  • ... omdat ontwikkelen in het Brabantse DNA zit
  • ... omdat we ruimte geven
  • ... omdat we knopen doorhakken als dat nodig is
  • ... omdat gemeenten goed werk doen
  • ... omdat het Brabantse DNA in de beginselen van de VVD zit
  • ... omdat de Brabantse VVD zich graag voor u blijft inzetten