Jan Verhoeven

Naam: Jan Verhoeven
Woonplaats: Bergeijk


Voldoende, veilig en schoon water!


De gevolgen van klimaatverandering

Het waterschap staat voor belangrijke opgaven. Door de klimaatverandering krijgen we steeds meer periodes van hevige regenval, of juist periodes van lange droogte. Naast de hoeveelheid water staat ook de kwaliteit onder druk. Via onze zuiveringen komen er veel medicijnresten en andere stoffen in het oppervlaktewater. En bij de zuivering komen veel broeikasgassen vrij, zoals methaan en lachgas. Wij vinden dat we zuinig moeten omgaan met onze energie en grondstoffen.

Schoon water en circulariteit

Daarom willen wij een stuurbaar watersysteem, zodat we droge voeten houden én water in droge periodes kunnen vasthouden. We willen onze zuiveringen aanpassen, omdat we de medicijnresten en andere stoffen niet in het oppervlaktewater willen. 

Maak kennis met Jan