Maarten Velthoen

Naam: Maarten Velthoen
Woonplaats: Bergen op Zoom

Terug naar de kerntaken!

Schoenmaker, blijf bij je leest!

De begroting 2019 is sluitend gemaakt met greep uit de reserves, dat nooit meer! Het Waterschap is er om te zorgen dat U droge voeten houdt, dat boeren in de zomer voldoende zoet water hebben en om afvalwater te zuiveren. Te vaak ‘hobbyen’ bestuurders met projecten op het gebied van ‘’duurzaamheid’’, ‘’innovatie’’ of ‘’circulaire economie’’. Goed bedoeld, maar geen kerntaak van een Waterschap. Ik wil een scherpere koers varen: innovaties alleen als het bewezen besparing oplevert!

Zeg ook eens ‘nee’

Het Waterschap moet ook eens ‘nee’ durven zeggen en zich concentreren op haar kerntaken. Zo houden we de kosten laag. Zodat u, als belastingbetaler, niet de rekening hoeft te betalen van de bestuurlijke hobby’s.

Maak kennis met Maarten