Jan van Burgsteden

Naam: Jan van Burgsteden
Woonplaats: Veghel


Het lijkt gewoon, droge voeten…


Het Waterschap?

Veel mensen die ik spreek, weten niet wat het waterschap doet. Maar goed waterbeheer is erg belangrijk voor de leefomgeving van alle Brabanders. Het menselijk handelen is van invloed op ons watersysteem, en op het functioneren ervan. Door klimaatverandering verandert ook het werk van de Waterschappen: er komt steeds meer droogte, of juist extreme neerslag. Ik vind het dus belangrijk dat mensen meer te weten komen over het Waterschap.

Best belangrijk!

Ik wil er daarom voor zorgen dat het Waterschap bekender wordt bij alle Brabanders. Door voorlichtingsavonden te geven, door de media op te zoeken of door lespakketten te ontwikkelen. Het lijkt zo gewoon, droge voeten en voldoende water…